Събития

2017-06-01 | 14:30 | ГПЧЕ „Симеон Радев”- Перник

Публична изява на Клуб "По стъпките на Питагор"към ГПЧЕ "Симеон Радев " град Перник

„ Приложенията на математиката в живота”. Участници от клуба бяха изготвили различни презентации по темата. Като част от презентациите бяха включени и задачи конкретно свързани с темата. Накрая бяха отчетени резултатите от участията на учениците в различни математически състезания и най-изявените получиха грамоти. Ръководител на групата е г-жа Анелия Диментиева. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза I"
На снимката: Ученици от клуб "По стъпките на Питагор"