Събития

2016-12-21 | 10:30 |

Група „Приказен свят” към НУ „Архимандрит Зиновий”

Първата публична изява проведохме в навечерието на Коледа. Основната цел на дейността на група „Приказен свят” е с помощта на изразните средства на словото, литературата, театъра и народното творчество, да се допринесе за овладяване на комуникативната компетентност на родния език, да се формира креативност, да се подпомогне изграждането на умения за учене и работа в екип. Публичната изява бе проведена в класната стая. Безценна беше помощта на родителите, които подготвиха малки подаръци за децата, помогнаха при украсяването на класната стая и организирането на изявата. Малките ученици представиха сценките „На Бъдни вечер” и „Коледари”. Много емоционални, атрактивни, те се чувстваха освободени, уверени в себе си.Разказваха за празниците Бъдни вечер и Коледа, представиха своите герои, забавляваха се. Гости на публичната изява бяха родители, г-жа Модева и г-жа Милошева. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)
На снимката: