Събития

2017-10-09 | 14:45 | ТГ "Васил Е. Априлов"

Начало на новата учебна година за проект "Твоят час"

На 09.10.2017г в ТГ "Васил Е. Априлов" гр. Червен бряг бе дадено началото на проект "Твоят час" за учебната 2017/2018г. Тази година в ТГ "В.Е.Априлов" на база на проведените анкетни проучвания на интересите и желанията на учениците се сформираха 2 групи за ИД за обучителни затруднения по математика за VIII и IX класове и 8 групи за ИД по интереси: Математиката и професията ми, Празници, традиции и обичаи, България и светът, Английско студио - LEVEL PLUS, Имам идея, Моите бизнес мечти, Реклама и дизайн, Знания за здравето.
На снимката: Група за обучителни затруднения по математика