Събития

2017-10-27 | 13:35 | ТГ "Васил Е. Априлов"

От мястото на събитието: Патронен празник на ТГ "Васил Е. Априлов"

На 27.10.2017г. във връзка с патрония празник на Т.Г „В.Априлов „участниците в Английско студио Level plus проведоха интервю с ученици и с директора на училището, придружен с превод на английски език. Написаха кратка статия, отразяваща празника и спортните събития, които се проведоха в двора на училището и в гимнастическия салон. Двете публикации са оформени и преведени на изучавания език и ще бъдат публикувани в сайта на училището.
На снимката: Колаж от проведените интервюта