Събития

2017-06-01 | 16:30 | НУФИ "Филип Кутев", Концертна зала

Представителна изява на групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница"

На 01.06.2017 г. в НУФИ „Филип Кутев“, Котел се проведе финална изява на групата за дейности по интереси "Музикално-театрална работилница" по проект „Твоят час“. Учениците демонстрираха своите умения на актьори с мюзикъла "Мъдрият тъкач". С много смях, песни и музика те забавляваха своите гости – родители, съученици, учители. Ръководител на групата е Ирена Лазарова - старши учител по задължително пиано.
На снимката: Мъдрият тъкач