Събития

2017-06-02 | 13:30 | НУФИ "Филип Кутев"

Представителни изяви на групите за преодоляване на обучителни затруднения "Математика" и "Подготовка за НВО по математика за 7 клас"

На 02.06. 2017 г. в НУФИ "Филип Кутев" учениците, включени в групите за преодоляване на обучителни затруднения по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)“, „Математика“ с ръководител Красимира Бонева и "Подготовка за НВО по математика за 7 клас" с ръководител Стефка Куцарова проведоха своето заключително занимание – Състезание "Научих по-добре!" за група „Математика“ и "Аз знам повече" за група "Подготовка за НВО по математика за 7 клас". Гости на изявата бяха родители и ученици от седмите и осмите класове. Публичните изяви протекоха под формата на математическо състезание. Учениците рецитираха забавни стихове за математиката, показаха качества като точност, наблюдателност, съобразителност, отговаряха на занимателни въпроси, свързани с математическите знания, които получиха по време на заниманията в групата. Всички в залата се забавляваха, а най- доволни бяха родителите, които изказаха своята удовлетвореност от работата на децата си в часовете по проекта.
На снимката: