Събития

2017-10-30 | 12:20 | ОУ "Христо Смирненски" град Радомир

Изработване на суровачки

На 21.12.2017 г. учениците от дейностите за занимания по интереси: "Любопитко" - II а клас, "Любознайко" - II б клас и "Многознайко" - II в клас заедно със своите родители изработиха красиви традиционни суровачки.
На снимката: Изработване на суровачки