Събития

2017-12-21 | 14:30 | ТГ "Васил Е. Априлов"

Разпечатване и представяне на рекламно табло

Групата ИДИ „Реклама и дизайн” изготвиха табло с направените от тях рекламни материали и календари.
На снимката: Рекламни материали