Събития

2018-01-18 | 12:40 | РИМ - Бургас

Посещение на Регионален исторически музей - Бургас

На 18.01.2018 г. учениците от клуб „Природни науки” към ОУ „Васил Левски” с ръководител Нина Куцарова присъстваха на първата публична лекция от образователната програма на РИМ - Бургас „Опознай Бургас и Бургаския край“ по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности “ Твоят час – фаза 2. Бяха представени интересни факти за растителните видове в родния край. Бургаският регион и прилежащото Черноморско крайбрежие са едни от най-интересните във флористично отношение области на България. Флорогеографският комплекс притежава уникален за Европа характер. Представените факти за дивата растителност провокира любопитството на учениците. Те си тръгнаха от Историческия музей с обещание, че ще се върнат отново за следващата интересна лекция.
На снимката: -