Събития

2018-03-15 | 13:15 | Средно училище " Христо Ботев" - гр. Джебел

Състезание по английски език

На 15.03.2018 год.по проект ,,Твоят час "-Учениците от ИД "Забавен английски език "се проведе занятие под ръководството на родители. На събитието присъстваха родители,учители,ученици.Занятието протече във вид на състезание на тема ,,Reading Interesting texts about Great Britain and Ireland".Целта на състезанието беше учениците да покажат добри техники за правилно и изразително четене на непознат текст на английски език. За победител в състезанието журито излъчи Бусе Беркант от V"б" клас.
На снимката: Състезание по английски език