Събития

2018-05-02 | 12:30 | НУ "Паисий Хилендарски"

"Обичам българската реч"

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА С УЧЕНИЦИТЕ ОТ ГРУПА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА - ЧЕТВЪРТИ КЛАС
На снимката: "ОБИЧАМ БЪЛГАРСКАТА РЕЧ"