Събития

2018-05-16 | 11:50 | ОУ"Д-р Петър Берон"-с.Желю войвода

Тържество на буквите - 1 клас, 3гр.

Изявата се проведе под формата на състезание между петте участници в групата. Състезанието се състоеше в 4 кръга: I кръг – Всеки от участниците назоваваше букви, които ръководителят на групата посочваше. За всяка вярна буква ученикът получаваше точка. II кръг – Учениците, участници в групата четоха срички и думи. За всяка вярно прочетена сричка или дума ученикът получаваше точка. III кръг – Всеки от учениците получи по един работен лист. Учениците трябваше да свържат буквите по азбучен ред. Ученикът, който успя да се справи пръв, получи точка. IV кръг – Учениците решаваха кръстословица. Изявата завърши с рецитиране на стихотворения. Като гости присъстваха, г-н Пламен Петров – класен ръководител 3клас, г-жа Александрина Александрова, г-ж Гергана Стамова – класен ръководител 7клас, г-жа Мартина Димитрова – учител по български език, г-н Величко Добрев - психолог.
На снимката: 2000138-2018-05-16