Събития

2018-06-14 | 13:15 | СУ "Максим Райкович"

"По пътя на знанието"

Учениците от група за преодоляване на обучителни затруднения "Език мой, брат мой" изнесат открит урок, на който ще покажат наученото през годината
На снимката: