Събития

2018-06-07 | 14:30 | ТГ "Васил Е. Априлов"

Представяне на изработените рекламни материали и клипове

Участниците от групата "Реклама и дизайн" към проект "Твоят час", ТГ "Васил Априлов" направиха изложба с изготвените от тях призове, грамоти, рекламни брошури и каталози.
На снимката: Част от рекламните материали, изготвени от участниците в групата за ИД "Реклама и дизайн"