Събития

2017-11-29 | 13:00 | ОУ“ Св. Климент Охридски“

Международен ден за борба със СПИН

Учениците от група по интереси Ученически съвет взеха участие в беседа и дискусия на тема здравословен начин на живот и по-конкретно по отношение на СПИН и ХИВ. Информационната кампания бе проведена с групата, която продължи лавинообразно да разпространява наученето. Дискусията продължи и в следващите дни. Създадоха се презентации и се оформиха мнения и идеи
На снимката: Беседа за СПИН