Събития

2018-06-20 | 14:00 | Средно училище "Отец Паисий", гр. Габрово

Литературата за архитектурата

В нея работиха ученици от VIII „а” клас, специалност „Строителство и архитектура”. Литературата и архитектурата са изкуства, обединени от фигуративната символика и архитектурата е просто триизмерната книга на човечеството. Нейното разлистване „постави” много въпроси, на които през годината учениците търсиха отговори. Кои са „посетите мъже”? Кои са жените с ябълките в древногръцката митология и съществува ли „капан на ябълките”? Как куполите на църкви и катедрали разказват за своите разговори с Бога? Код ли е глаголицата на вселенското устройство и как тя може да бъде проектирана триизмерно? Кои са дантелената, най-цветната и подземната църква? Кога габровци отново ще имат православен храм? Работата по проекта убеди участниците, че силата на архитектурното изграждане отразява манталитета и духа на трите епохи, изучавани по програма в часовете по литература. А човекът е в основата на всички творения. И в това е неговото величие! Приключи дейността си и групата „Литературата за архитектурата” по Проект „Твоят час”. В нея работиха ученици от VIII „а” клас, специалност „Строителство и архитектура”. Литературата и архитектурата са изкуства, обединени от фигуративната символика и архитектурата е просто триизмерната книга на човечеството. Нейното разлистване „постави” много въпроси, на които през годината учениците търсиха отговори. Кои са „посетите мъже”? Кои са жените с ябълките в древногръцката митология и съществува ли „капан на ябълките”? Как куполите на църкви и катедрали разказват за своите разговори с Бога? Код ли е глаголицата на вселенското устройство и как тя може да бъде проектирана триизмерно? Кои са дантелената, най-цветната и подземната църква? Кога габровци отново ще имат православен храм?
На снимката: Литературата за архитектурата