Събития

2018-04-15 | 12:00 | училище

Годишна училищна продукция на клубовете по проект "Твоят час" в СУ "Пейо Яворов" - Сливен.

За устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда в училището работиха 33 групи за извънкласни дейности. От тях 13 са клубове по интереси за преодоляване на обучителните затруднения на учениците и 20 са клубове за извънкласни дейности по интереси. Всяко дете е вселена с уникална индивидуалност, наречена талант. Средно училище „Пейо Яворов ” дава равен шанс на всички деца да открият своя талант и да го развият като им предоставя възможности за включване в извънкласни занимания, които ги ангажират в интересни и привлекателни дейности през свободното време. Учениците показаха какво са постигнали през учебната година и заслужиха бурните аплодисменти на публиката!
На снимката: ученици

В кадър: Училищна продукция