Събития

2018-02-12 | 13:30 | Първо основно училище "Н. Първанов"

Изложба "Средновековни замъци"

Освен чрез игри и решаване на забавни задачи, учениците от клуб „Забавна математика” надграждат и обогатяват своите математически знания и умения и чрез творчески занимания. Учене чрез игра, включваща практически дейности, базирани на знания от тематичната програма на клуба. Предизвикателство бе пред учениците да вложат много старание и фантазия, за да превърнат изучаваните геометрични тела в красиви замъци. Спонтанно дойде идеята да покажат своите творения на съучениците.
На снимката: Изложба "Средновековни замъци"