Събития

2018-03-26 | 13:30 | Първо основно училище "Н. Първанов"

Търсачи на съкровище

Учениците от клуб „Забавна математика” проведоха образователна игра-състезание, наречена „Търсачи на съкровище”. Участниците бяха разделени на два отбора. Целта бе да намерят скритото съкровище. Всеки отбор разполагаше с карта на училището и двора. Отборите избраха капитан и трябваше да спазват инструкциите на състезанието. В процеса на търсенето на съкровището, участниците решаваха различни загадки, които им подсказваха и помагаха в търсенето. В емоционалната и вълнуваща игра, учениците откриха, че съкровището, което търсят е ЗНАНИЕТО. Победител е отборът, който най-бързо успя да го открие. Чрез играта, учениците се учат на аналитично мислене, екипност, умения за разчитане на карти и ориентиране по предварително зададен маршрут.
На снимката: В търсене на съкровището