Събития

2017-10-07 | 14:40 | СУ "Димитър Благоев"

Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове»

Данни за публичните изяви Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове» със своите занятия имаше за цел да стимулира желанието на учениците да опознават красотата на България и родния край. Да усвоят компетенции и модели на поведение в географското пространство и придобият повече знания за природните и културно-историческите забележителности на столици и градове. Да изработват и представят географски маршрути и презентации като работят в екип. Да придобият основни умения за четене на географска карта и ориентиране сред природата. Всички ученици активно се включваха в изработването и представянето на презентациите, таблата, определяха туристически маршрути като работеха в екип. За междинната изява на 18.01.2018г. учениците представиха «Новите 7 чудеса» чрез прецентации в конферентната зала и постери във фоайето на училището. Акцент в крайната изява, проведена на 31.05.2018г., бяха постерите на природните забележителности в родния край във фоайето на училището. Присъстваха членовете на Съвета «Твоят Час», директорът на СУ, родители и ученици от другите класове.
На снимката: Клуб 1 «Виртуални екскурзии до столици и градове»