Събития

2018-01-29 | 14:00 | ПГТМ "Христо Ботев"- 301кабинет

Биология и здравно образование - състезание/викторина

Първа публична изява на учениците от клуба по интереси “Биология и здравно образование“ работещи по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 ще се проведе на 29.01.2018г. в 301 кабинет, под формата на състезание-викторина между отбор „Био“ и отбор Б „Балкан“ под мотото „Аз мога, аз знам“. За всяка задача ще има фиксирано време за изпълнение, така че участниците да се състезават не само да покажат своите знания и умения, но и своята бързина. Целта е, да покажат ниво на израстване и натрупване на нови знания, умения и компетентности.
На снимката: състезание/викторина