Събития

2018-05-15 | 15:00 | СУ "Христо Ботев"

Реч омайна, сладка!

„Реч, омайна сладка!“ бе мотото и надслова на учениците участници в публичната изява на Обучителната група по БЕЛ -4 клас при СУ „Христо Ботев“ град Никопол ,състояла се в края на месец май. Целта на занятието бе да покажем на себе си и на гостите,че работата с по-трудно успяващите ученици е ефективна и приятна, даваща стремеж за получаване и разширяване на познанията свързани с изучаването на Българският език и литература. Събитието се състоя в класната стая на 4-ти „а“ клас. Участие вземаха Назар Мехмедова,Тюлюн Сюлейманова, Сенай Метинов, Елиса Симионеску, Билген Бабукчиева,Ихнур Сурайева и Алиджан Тръстенеклиев,Надя Александрова. Гостуваха техни връстници, които изявиха желание да се включат в мероприятието. Това бяха Дамла Генджибаева , Юсеин Юсеинов . На всеки от участниците бе дадено стихотворение посветено на България. Учениците имаха за задача да препишат стихотворението за краснопис и наизустят. В края на занятието всеки се представи подобаващо.
На снимката: Реч омайна, сладка!