Събития

2017-03-14 | 14:30 | Благоевградска професинална гимназия

„Математиката като изкуство“

На 14 март 2017 година в каб. 311 в Благоевградска професионална гимназия членовете на клуб «Математиката – позната и непозната» отбелязаха по нестандартен и изключително забавен начин рождения ден на числото π, както и деня на математиката. Организираният ппразник даде възможност на учениците чрез формите на съревнование да овладеят нови знания и развият таланта си. За целта участниците в клуба изработиха табла и представиха интересни презентации, в които проявиха стимулираща активност и интерес към науката, както и стремеж към реализация и трудолюбие. В изработените презентации думите на участниците възкресиха в паметта ни имената на Питагор, Архимед, Блез Паскал, Галоа, Франсоа Виет. Творци на велики мисли и идеи, преминали през бурите на дни и векове, които ще живеят хилядолетия, защото днес математиката е основа на всяка друга наука и без нейното развитие и достижения са немислими успехите във всички области на човешката дейност.
На снимката: 100052-2017-03-14