Събития

2017-06-22 | 14:30 | Благоевградска професинална гимназия

Образование и Кариера

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРИЕРА - предстажителна изява на групите: ТОП 10 с ръководител В.Янчовска и Компютърно ателие с ръководител М.Таушанова. Организира с цел на учениците да им се помогне при избора на бедеща професия.Какви знания и умения трябва да формират в себе си, за де се реализират в живота след училище.Друга задача на изявата беше да се представи една малка част от това, с което се гордеем от забележителностите на Бълагария.Пресъздадоха се емоциите, чувствата и ентусиазма с които се създадоха: - анимации, презентации, табла и снимки. Ръководителите на двете групи се стремяха да помогнат при анализа на нагласите на учениците и да ги насочи по най-добрия начин вниманието им към вклучване в дейности за учене- чрез преживаване.Методът на учене чрез преживяване превръща учениците в създатели на знание и изследователи, а не пасивни получатели на информация.Работата ни в групите по интереси допренесе за развитието на умения за сътрудничество и общуване за постигане на обща цел, както и умения за уважение на достойнството и спазване правата на другите.
На снимката: 100052-2017-06-22