Събития

2017-06-09 | 10:15 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

„Галена Богданка“ - изява на група "Прозорче към света"

Рожден ден на Шаро, Ледена епоха в Хасково, детска мода и парад на приказни герои бяха акцентите в публична изява на учениците от групи: „Любопитко”, „Прозорче към света” и „Играем и творим на български”. Събитието, част от проект „Твоят час”, се проведе на 9 юни 2017г. в ОУ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Хасково. С него участниците заявиха „Ние знаем, можем и сме по-добри! ” Те решаваха кръстословица, представиха авторска книжка, говориха за мода, разпознаваха приказни герои. Показаха керамични фигурки, изработени за Великден. Присъстваха родители, съученици, учители, представители на съвет „Твоят час”, пред които децата показаха наученото в групите за преодоляване на образователни затруднения по български език в начален етап. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: Прозорче към света