Събития

2017-06-19 | 12:30 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Да покажем какво научихме" - изява на група „Знам и мога да говоря правилно“

Състезание по български език се проведе в ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – Хасково на 19 юни, 2017г. Инициативата е част от проект „Твоят час“. Участваха седмокласници от група „Знам и мога да говоря правилно”. Те рецитираха стихотворения от изучавани автори, състезаваха се в образователни игри и показаха, че са усвоили правописните правила и умеят да ги прилагат. С много смях и забавление премина драматизацията на избрани от учениците приказки. На финала бяха връчени грамоти на изявени ученици. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: Знам и мога да говоря правилно