Събития

2017-06-30 | 13:15 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Подари усмивка" - изява на група „Аз възпявам своя роден край“

С две презентации за „Частите на речта“ и „Правила за вежливост“ завърши публичната изява на група за преодоляване на обучителни затруднения – „Аз възпявам своя роден край“ по проект „Твоят час“. Тя се състоя на 30.06.2017 г. в стая 15 на ОУ“Никола Йонков Вапцаров“. Присъстваха ученици от групата, родители и официални гости. Участниците в групата демонстрираха знания по български език, доказаха,че знаят и използват „вълшебните думички“ в ежедневието си. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: