Събития

2017-05-12 | 12:30 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Подари усмивка" - изява на група „Моят роден край“

Попитайте петокласниците от ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Хасково „Кое е най-красивото място на Земята?“ и те ще отговорят: „Там, където съм се родил и живея, там, където са моето семейство и приятели!“. От тази учебна година обичта към родното обединява група ученици в извънкласна дейност - клуб „Роден край“ – по проект „Твоят час“. Те проучваха местни традиции, запознаваха се с древни занаяти, културно-исторически паметници и природни забележителности на своя роден край. Всичко научено и преживяно в проектната работа учениците споделиха с връстници, учители и гости в представителна изява на 12 май, 2017 г. под надслов „Подари усмивка“. С изявата си младите родолюбци предадоха неповторимия дух и самобитност на местата, които са посетили и обикнали. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: Моят роден край