Събития

2017-05-31 | 11:10 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Дядо вади ряпа" - изява на група "Сладкодумко"

„Животът е сцена и всички ние сме артисти на нея!“ Тези Шекспирови думи потвърдиха малките артисти от клуб „Сладкодумко“ с драматизацията „Дядо вади ряпа“. Със своята представителна изява второкласниците, участващи в проект „Твоят час“, тържествено отбелязаха финала на учебната година. Те рецитираха стихове за България, дискутираха темата за доброто и злото в приказката „Косе Босе“ и получиха аплодисментите на възторжената публика. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: Сладкодумко