Събития

2017-04-22 | 08:30 | ОУ "Н. Й. Вапцаров"

"Най-добрият" - изява на група "Тенисът на маса - моят начин на изява"

Представителна изява на клуб "Тенисът на маса – моят начин на изява" се проведе на 22.04.2017г. във физкултурния салон на ОУ "Никола Й. Вапцаров", гр. Хасково. Спортистите от клуба си оспорваха титлата „Най-добрия“ в тениса. След оспорвана борба при момчетата първо място и званието "Най- добър" заслужи Сербез Севдов от VІ клас. Второ и трето място си разделиха Ангел Ганчев и Янчо Михайлов, също шестокласници. Наградата за най- добър тенисист сред момичетата заслужи Албена Бисерова. Бяха дадени и две специални награди за най-голям напредък в усвояване на майсторски техники в тениса на маса. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І"
На снимката: Тенис на маса