Събития

2017-06-20 | 15:30 | училище

Изготвяне на хербарий

​На 20.06.2017 г. в ОУ“Г. Бенковски“ с. Бенковски се проведе представителна изява по проект „Твоят час“ на групата по интереси „Аз и природата“ с ръководител Д. Бъчварова. Темата на изявата беше “Изготвяне на хербарий“. Учениците бяха разделени на 4 групи. Изготвянето на хербарий от учениците им достави удоволствие и е най-добрият начин за запознаване с различни представители от царство Растения.
На снимката: Изготвяне на хербарий