Събития

2017-06-22 | 15:30 | училище

Организиране на викторини и представяне на изработените презентации

​На 22.06.2017 г. в ОУ“Г. Бенковски“ с. Бенковски се проведе представителна изява по проект „Твоят час“ на групата по интереси „Книга на времето„ с ръководител Н. Нинева. Темата на изявата беше “Организиране на викторини и представяне на изработените презентации“. Беше проведена викторина с учениците от проекта – решаваха ребуси, занимателни задачи и игрословици. Изявата продължи с представяне на изработени табла, албуми и презентации. Накрая бяха представени изготвени от учениците исторически доклади за Георги Бенковски и Васил Левски.
На снимката: Организиране на викторини и представяне на изработените презентации