Новини

Празник на числото ПИ в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй

На 14 март 2017 г. в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Козлодуй, учениците от групата по интереси „Математика 9-12 клас“ организираха празник посветен на числото ПИ. Техни гости бяха съучениците им от шести клас, които през тази учебна година за пръв път се „сблъскаха“ с архимедовата константа в часовете по математика. В началото на празника домакините пресъздадоха с интересен театрален етюд своята версия за откриването на числото ПИ от древногръцкия математик Архимед. Презентираха различни научни и други интересни факти свързани с числото ПИ и „изпитваха“ знанията на малките си съученици чрез подходящи забавни математически задачи. Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На снимката: В края на празника учениците от шести клас се справиха и с отправеното им предизвикателство – сами да изчислят приблизителната стойност на числото ПИ.