Новини

Изложба на детски картини и пластики

На 13.03.2017 година в сградата на НУ «Климент Охридски» гр. Пловдив се проведе първата публична изява на група за занимания по интереси «Приложно изкуство» по проект „Твоят час” на тема „Представяне на смесени техники за рисуване”. Целта на публичната изява беше да се демонстрират придобитите умения от децата в тази област. В сградата на училището бяха изложени табла, изработени от децата, както и изложба от пластични творби, също дело на участниците в извънкласната дейност. Поканени на изявата бяха родители на децата, както и директора на училището. На 15.03.2017 година се проведе и първата публична изява на група за занимания по интереси «Сръчни ръце» по проекта на тема «Релефна апликация и апликация с непълно отделяне от основата». Отново идеята беше да се покаже достигнатото ниво на участниците в групата до момента. Изявата се проведе в сградата на НУ «Климент Охридски» в присъствието на родители, преподаватели и директора на училището. На 28.03.2017 година децата от група за занимания по интереси «Забавни ли са приказките?» за първи път показаха пред публика своите умения под формата на театрален спектакъл. Изявата се проведе във физкултурния салон на училището пред родители, преподаватели и директора. Децата демонстрираха чрез откъси от приказки, песни и танци, придобитите от тях артистични умения и впечатлиха с представянето си присъстващите гости. На 30.03.2017 година се проведе първата представителна изява на група за занимания по интереси «Да разкажеш приказка» на тема «В приказния свят на буквите» Участие взеха децата от първи А клас. Целта на изявата беше учениците да покажат своите артистични възможности и познания за изучените букви. Представлението премина под бурните аплодисменти на всички присъстващи, очаровани от артистичните умения на децата. Изявата се проведе във физкултурния салон на училището в присъствието на родители, преподаватели и директора.
На снимката: След демонстрацията