Новини

Честване на Васил Левски

На 17.02.2017г. учениците от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Калипетрово, община Силистра, работещи по проект "Твоят час" в групата Театрално студио „ Настроение “, почетоха паметта на Васил Левски. Участниците представиха пред своите гости презентация, разказ за живота на Левски и всички заедно изпълниха патриотични песни. Събитието се проведе в театралната зала на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Калипетрово. Извънкласните занимания на учениците се финансират по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", по ОПНОИР, съфинансирана от ЕСИФ.
На снимката: Рецитал за Апостола