Новини

Ученици представиха соларни комплекси

На 13.03.2017 г. клуб "Общуваме на чужд език" в СПГЕ "Джон Атанасов" - София проведе публична изява на тема „Live Listening - Telling an anecdote". Водещият Ебубекир Сефер представи участниците в клуба на гостите. Участниците представиха анекдоти и общуваха с публиката. Постигна се импровизиран разговор публика и актьори. Целта на изявата е участниците да представят проектни дейности. Гости на изявата бяха учители и ученици от гимназията. Клуб "Литература, изкуство, кино, театър и екология" в периода 17 - 19-ти март (петък, събота и неделя), в ЦУМ, СЕВЕРЕН ВХОД - София участва в новото издание на образователно изложение в България , а именно, Международното изложение на „Образование без граници” . Клубът бе част от кампанията „Аз сам избрах своето бъдеще и открих своето място в света на образованието и кариерата“. Представените експонати - соларни комплекси, са изработени от ученици – участници в клуба с ръководител г-жа Лиляна Йонкова. Гости на мероприятието бяха инж. Полина Костова - директор на гимназията, учителите - инж. М. Вачева, инж. М.Вацкичева, инж. К.Конов, С.Стоянова и множеството граждани, посетители на изложението. Възпитаниците на Първа АЕГ с ръководител Евелина Средкова - главен учител по БЕЛ, посетиха щанда на гимназията и бяха впечатлени от представените действащи макети и разбира се от подробните обяснения за изработването им. Надявам се, че през следващата година ще имаме повече идеи, които ще представим. Клуб „Предприемачество и ВЕИ“ проведе публична изява на тема „Институционална подкрепа за развитие на предприемачеството в областта на ВЕИ“. Събитието се проведе на 18.03.2017 г. от 10.00 ч. в Катедра „ХИДРАВЛИЧНА И ПНЕВМАТИЧНА ТЕХНИКА“ на ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕМ ФАКУЛТЕТ - ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София. Присъстваха членовете на Клуб “Предприемачество и ВЕИ“, преподаватели и докторанти от ТУ- София, ученици и учители от СПГЕ „Джон Атанасов“. Участниците в събитието се запознаха с една съвременна база по хидравлика и хидравлични задвижвания и управление, хидрокинетични съоръжения и инсталации в ЕМФ. Срещнаха се със специалисти, разработили съоръженията и преподаватели в ТУ – София и дискутираха по темата за институционалната подкрепа за развитието в областта на ВЕИ; условията за развитие на дребния бизнес в сътрудничество с академичното предприемачество в сектора ВЕИ. Клуб „Мрежи“ проведе на 25.03.2017 г. публична изява. Учениците посетиха централата на VIVACOM, където се запознаха с GSM мрежата и начина й на работа на практика. Учениците представиха наученото за изграждане на GSM мрежа. Беше проведена дискусия със специалисти в областта. Участниците бяха запознати с най-новата комуникационна мрежа (4G технологията). На 20.03.2017 г. се проведе публична изява на Публична изява на клуб „Общуваме на чужд език“ на тема „Computer Mediated Chat“. Водещият Георги Иванов представи участниците в клуба и темата на присъстващите гостите: учители и библиотекаря на училището. Участниците инициираха разговори и дискусия на тема „Модерното училище“ Проведоха се демонстриции в реална ситуация по темата. На 23.03.2017 г. се проведе публична изява на Публична изява на Клуб „Американска популярна култура“ на тема „The White house -performance“. Водещият Емил Манев представи участниците в клуба и темата на присъстващите учители и ученици. Кратката пиеса представена като театрална репетиция бе интересна за гостите с интересните факти за първите десет американски президенти и историята на Белия дом като сграда и символ на институция. На 24.03.2017 г. се проведе публичната изява на група за извънкласни занимания по интелеси „Житейски умения“ на тема „Демонстрация на наученото за мебели-сглобяване на бюро – част 1“. Събитието се проведе в СПГЕ „Джон Атанасов“. Участниците демонстрираха наученото за сглобяване на мебели. Те сглобиха основните компоненти на бюро и показаха умения за боравене с различни инструменти. На 25.03.2017 г. се проведе публичната изява на група за извънкласни занимания по интелеси „Облачни технологии“. Беше посетена централата на VIVACOM, където учениците се запознаха с приложението на облачните технологии на практика. Учениците представиха наученото за облачните технологии. Беше проведена дискусия със специалисти в областта. В публичната изява „Моят виртуален свят“, проведена на 28.03.2017 г. акцентът беше върху демонстриране на уменията и компетенциите, които участниците в клуб „Виртуален свят“ са придобили от началото на курса. Събитието беше проведено в СИСКО лабораторията на СПГЕ „Джон Атанасов“ - гр. София. Поканени бяха ученици от XI и XII клас. Участниците разиграха различни казуси за отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми, различни подходи за локализиране и отстраняване на проблеми като администратори на компютърна мрежа. На 31.03.2017 г. се проведе публичната изява на група за извънкласни занимания по интелеси „Житейски умения“ на тема „Демонстрация на наученото за мебели-сглобяване на бюро – част 2“. Събитието се проведе в СПГЕ „Джон Атанасов“. Участниците демонстрираха наученото за сглобяване на мебели. Те сглобиха бюро и показаха умения за боравене с различни инструменти.
На снимката: Демонстрация на проектите