Новини

Среща с писатели от Пазарджик

Клуб «Програмни продукти в проектирането » в ПГМЕТ - Пазарджик подреди табло с цел да се представят уменията на учениците да работят с програмни продукти в сферата на проектирането. Изявата си поставя за цел да мотивира и други ученици да участват в извънкласна дейност. Изготвеното табло е поставено във фоайето на училището. На представянето присъстваха ученици, учители, представители на обществения съвет, директор и заместник-директори, родители. Клуб « Реклама и web дизайн » пък представи изработените от учениците изображения и ефекти. Участници бяха и ученици от клуб „Мобилни приложения“. Клуб « Приятели на книгата » се срещна с писатели от Пазарджик - Александър Йотов и поетесата Виолета Бедринова. Те прочетоха свои творби и отговориха на въпроси, поставени им от учениците.
На снимката: По време на презентацията