Новини

Компютърни художници с презентация за българската азбука

На 02.05.2017 г. в компютърния кабинет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Полско Косово се състоя изява на групата „Компютърен художник” по проект „Твоят час”. Целта на събитието е да покаже знанията и уменията на учениците за работа с power point – изготвяне на презентация за българската азбука, като се комбинират снимки и картинки от интернет с вмъкване на букви и думи. В първата част на представителната изява чрез програма paint учениците с помощта на букви, думи и направени от тях рисунки съставиха книжка от рисунки за българската азбука. Във втората част на заниманието децата чрез програма power point и съвместна работа по изготвяне на отделните слайдове успяха да направят презентация, в която вмъкнаха изтеглени детски картинки и снимки, необходими за отделните букви и думи. На финала презентацията беше показана на гостите. Присъстваха всички ученици от групата и работиха с огромно желание по изготвяне на презентацията. Умеят да работят в екип и са усвоили предвидените компютърни умения. Специални гости на тържеството бяха г-жа Диана Илиева – секретар на читалището и г-жа Нина Стоянова – председател на Обществения съвет, както и родители на изявяващите се ученици. Събитието беше отразено в социалната мрежа Facebook в групата на училището ОУ” Свети свети Кирил и Методий” – с. Полско Косово. На 29.05.2017 г. от 15.00 часа в компютърния кабинет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Полско Косово се състоя представителна изява на групата „Компютърен художник” по проект „Твоят час”. Целта на изявата беше учениците от групата да покажат на практика знанията и уменията, придобити в заниманията през учебната година за работа с компютър и програма PAINT, тъй като в училище учебеният предмет "Информационни технологии" не се изучава в начален етап. В представителната изява децата показаха своите знания и умения, придобити по време на заниманията на групата, като правиха рисунки на тема „Лято”. В коридора на училището беше направена изложба с рисунки от различни проекти, включително и презентацията за българската азбука. В края на изявата всички участници в групата получиха грамота за активно участие в дейностите по проекта, изготвена от ръководителя на групата госпожа Белева. Специални гости на тържеството бяха г-жа Евиана Цанкова – директор на училището, г-жа Диана Илиева – секретар на читалището и г-жа Нина Стоянова – председател на Обществения съвет, както и учители от училището. Събитието беше отразено в социалната мрежа Facebook в групата на училището ОУ” Свети свети Кирил и Методий” – с. Полско Косово.
На снимката: Децата по време на презентацията