Новини

Занимателна математика и викторина на английски

Групата за занимания по интереси «Изобразително и приложно изкуство» в ОУ - село Памукчии проведе своята трета представителна изява на 10. 05. 2017 г. от 13:00 ч. в класната стая на първи клас. Учениците от първи клас представиха програма, включваща песн , стихове и играха хоро на песента «Боряно , Борянке » пред директор, обществен съвет , родители и ученици. Извънкласните занимания на учениците се финансират от ЕСИФ и ОП НОИР по Проект BG05M20P001-2.004-0004”Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности ,развиващи спецефи1ните знания ,умения и компетентности ( Твоят час)-фаза 1” На 16.05.2017г от 13.30 часа в сградата на училището се проведе финална продукция на групата по английски език, включваща забавни игри и викторина на английски с участието на учениците от групата и публиката. Групата се раздели на два отбора, които проведоха забавни състезателни игри помежду си, а на въпросите от викторината отговаряха ученици и гости. Гости на събитието бяха г-жа Даниела Ангелова - директор на ОУ ''Христо Ботев'', Елис Хасанова - секретар на съвета „Твоят час” към ОУ „Христо Ботев” с.Памукчии, учители и ученици. На 23.05.2017 г. от 13.30 часа в сградата на училището в Памукчии се проведе изложба на групата по здравословен начин на живот. Тя представляваше изложение на творческата работа на учениците през цялата година. Бяха изложени и подредени в специален кът всички най-добри продукти от работата на учениците по отделните теми на проекта. Беше направено обобщение на постигнатото и наученото. Бяха отличени най- добрите картички, пана, икебана и мини градини на учениците. На 29.05.2017г.от 13.30 часа в сградата на ОУ» Христо Ботев» с. Памукчии се проведе изложба на групата „Занимателна математика”. Бяха представени най-добрите геометрични модели и картички, изработени от учениците. За гостите имаше приготвени весели математически кръстословици.
На снимката: Най-добрите проекти