Новини

Обобщени резултати от анкетно проучване сред ученици и преподаватели за дейности в Спортно училище, град Сандански през учебната 2016/2017 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта „Твоят час“, в Спортно училище, град Сандански, бе проведена анкета с учениците от V до ХІІ клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 4 групи за преодоляване на обучителни затруднения в областите: Български език и литература и Математика. На снимката: Спортно училище град Сандански
На снимката: Нашата сграда