Новини

Кулинарно шоу в класната стая

През месец април се проведоха публични изяви на групите за извънкласни дейности и обучителни затруднения в ОУ «Добри Чинтулов». Гости бяха ученици, родители, учители, представители на съвет „Твоят час“. Кулинарно шоу с изложба с учениците и техните гости се проведе в групите „Работилница – творилница“ с р-л Светлана Караджова и творческа работилничка за изобразително и приложно изкуство „Ръкоделко” с р-л Боряна Пеева. Интерактивно занятие с използване на мултимедийни продукти „Познай коя е приказката?“ се проведе в група за занимания по интереси "Имам си прозорче светло към света" - четене с разбиран,е с ръководител Лидия Чонова. Математическо състезание на пролетна тематика в група за занимания по интереси "В чудния свят на математиката" с р-л Радка Кирова – учениците се състезаваха отборно в решаване на забавни задачи и показаха усвоени математически знания и умения. Заключително състезание се проведе в групата за преодоляване на обучителни затруднения "Българският език – лесен и интересен" с р-л Галина Орманова.
На снимката: Малките творци от Варна