Новини

Анкетно проучване в ПГСС гр. Чирпан

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта „Твоят час“ бе проведена анкета с учениците от VIII до XIII клас. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 12 групи по интереси /в областите Приложни изкуства , Институционални знания и култура, Колективни спортове, Знания за здравето, Сценични и танцови изкуства/ и 14 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите математика и български език и литература, английски език, ИТ, География и икономика и Биология и здравно образование /.