Новини

Обобщени резултати от анкетно проучване сред учениците и учителите за дейности в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проект "Твоят час" бе проведена анкета в 9, 10, 11 и 12 класове. Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за формиране на 10 групи по интереси в областите: здравно образование и здравословен начин на живот, изкуства и култура, гражданско образование и спорт.