Новини

Съвет "Твоят час" при Основно училище "Отец Паисий" - Силистра предложи за реализиране 17 дейности

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 16 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 14 клуба по интереси, тъй като за един от клубовете по първо желание не са се записали ученици, а за втория клуб желаещите са само двама. Те ще бъдат пренасочени по тяхното второ желание в някои от останалите клубове. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Да готвим заедно - Юлия Кирилова; 2. Сръчни ръчички - Дарина Панова 3. Google Master - Александър Господинов 4. Силни, здрави, можещи - Петранка Стефанова 5. Мажоретки - Петранка Стефанова 6. Архимед - Ваня Байчева 7. Аз и моят град - Невяна Сапунджиева 8. Моята Силистра - Иванушка Тодорова 9. В света на приказките - Меглена Гайдарова 10. Роботика - Никола Тодоров 11. Математически таланти - Детелина Димитрова 12. Живей активно - Галина Димова 13. Художествено слово - Ванушка Ангелова 14. Безопасност на движението - приложно колоездене - Димитър Стойчев (външен лектор) За преодоляване на обучителни затруднения: 15. Знам и мога - Станка Минева 16. Математиката е за всеки - Атанаска Гинова 17. Многознайко - Детелина Дашева Очаква се дейностите по проекта да стартират от 16 октомври.
На снимката: Класьор с изработени продукти в клуб "Да готвим заедно" - 2016-2017 година