Новини

Съвет "Твоят час"

На 11.09.2017 г се проведе заседание на Обществения съвет към „Твоя час“. На него се избра председател и се утвърдиха правила за работата на съвета