Новини

14 дейности по интереси и 3 за обучителни затруднения през 2017-2018 учебна година в ОУ "Отец Паисий" - Силистра

На свое заседание, провело се на 04.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 16 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 14 клуба по интереси, тъй като за един от клубовете по първо желание не са се записали ученици, а за втория клуб желаещите са само двама. Те ще бъдат пренасочени по тяхното второ желание в някои от останалите клубове. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Да готвим заедно - с ръководител Юлия Кирилова; 2. Сръчни ръчички - с ръководител Дарина Панова 3. Google Master - с ръководител Александър Господинов 4. Силни, здрави, можещи - с ръководител Петранка Стефанова 5. Мажоретки - с ръководител Петранка Стефанова 6. Архимед - с ръководител Ваня Байчева 7. Аз и моят град - с ръководител Невяна Сапунджиева 8. Моята Силистра - с ръководител Иванушка Тодорова 9. В света на приказките - с ръководител Меглена Гайдарова 10. Роботика - с ръководител Никола Тодоров 11. Математически таланти - с ръководител Детелина Димитрова 12. Живей активно - с ръководител Галина Димова 13. Художествено слово - с ръководител Ванушка Ангелова 14. Безопасност на движението - приложно колоездене - с ръководител Димитър Стойчев (външен лектор) За преодоляване на обучителни затруднения: 15. Знам и мога - с ръководител Станка Минева 16. Математиката е за всеки - с ръководител Атанаска Гинова 17. Многознайко - с ръководител Детелина Дашева Очаква се дейностите по проекта да стартират от 16 октомври.