Новини

Обобщени резултати от проучване на потребностите на учениците в ОУ "Отец Паисий" - гр. Варна за учебната 2017/2018 година

Във връзка с проучване нуждите и желанията на учениците за работа в дейности по проекта бе проведена анкета в I, II, III, IV, V, VI и VII класове . Обобщените резултати ни ориентираха и дадоха основание за сформиране на 8 групи по интереси /в областите български език и литература, математика, английски език, фолклор, гражданско, здравно и екологично образование / и 6 групи за преодоляване на обучителни затруднения /в областите български език и литература и математика /.
На снимката: училищен двор