Новини

ДЕЙНОСТИ В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ",С.ЧЕРВЕНЦИ,ОБЩ.ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2017/2018 Г.

На свое заседание, провело се на 05.10.2017г. Съветът "Твоят час" разгледа желанията на учениците, обобщени от подадените заявления за информирано съгласие. От предложените за одобрение 4 дейности по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения, съветът взе решение да предложи на директора за реализиране 4 групи по интереси и 3 групи за преодоляване на обучителни затруднения.. Предложените клубове са както следва: По интереси: 1.Работилница-"Аз творя!" - с ръководител Добринка Русева; 2. Моят път към изкуството - с ръководител Павлин Андреев 3. Да съхраним българското - с ръководител Вера Даракчиева 4. Мама и татко са страхотни учители - с ръководител Пенка Стоянова.Преодоляване на обучителни затруднения : 1. Математиката и аз - с ръководител Джейлян Реджеб 2. Играя и уча български език- с ръководител Стилиян Тончев 3. Английски език - с ръководител Алина Симеонов. Очаква се дейностите по проекта да стартират от 16 октомври.
На снимката: Ученици от ОбУ"Св.Ив.Рилски"