Новини

Пътуващо занятие за Деня на будителите

На 28.10. 2017г. учениците от СУ "Св. Паисий Хилендарски" - село Сливо поле, организираха публична изява на групата по интереси "Аз и моят свят", с която бе отбелязан Денят на народните будители.. Проявата бе организирана под формата на пътуващо занятие: посещение в Двора на кирилицата гр. Плиска и Паметника на създателите на България в гр. Шумен. Участниците в групата бяха подготвили откъси от произведения на старобългарски книжовници, които представиха пред своите съученици и гостите на занятието. Въпреки дъждовния ден, успяха да разгледат всички експозиции, получиха сертификат за поклоническо посещение и се насладиха на допира си до историята и свещените за всеки българин места. Гости на мероприятието бяха ръководители на групи в СУ «Св. Паисий Хилендарски», екскурзоводи и посетители. Денят на народните будители бе тема на публичната проява и на Групата по интереси „Пеещи камбанки“ с ръководител г-жа Галина Димитрова. Групата за втора учебна година организира музикалните програми в училището. Много емоционално участниците подкрепиха организираното общоучилищно тържество и представиха обогатения си репертоар. Гости на тържеството бяха учители и ученици, родители, членове на обществения съвет, училищното настоятелство и др.
На снимката: В Деня на будителите