Новини

Публични изяви на групи по интереси "Вокална група" и "Сръчни ръчички" при СУ "Христо Ботев", гр. Павел баня

Във връзка с предстоящият голям християнски празник Рождество Христово, групи по интереси „Вокална група“ и „Сръчни ръчички“ при СУ „Христо Ботев“, гр. Павел баня, развиващи дейност по Проект BG05:2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията и за учене чрез дейности , развиващи специфични знания, умения и компетентности(Твоят час) “ – фаза1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, проведоха представителни изяви. На 15.12. 2017г. учениците от „Вокална група“ имаха концертна изява пред родители и жители на гр. Павел баня, по повод ритуал по запалване на светлините на елхата в централната градска част. На 20.12.2017г. сръчните ръчички на децата от група „Сръчни ръчички“ демонстрираха умения пред своите родители и гостите на събитието в игри, изискващи сръчност. Учениците представиха на изложба своите произведения, изработени в занятията на групата.
На снимката: Празнично ни е!